Tjenester

Restaurering & Bygg AS har kompetanse innen restaurering, nybygg, drenering, muring, taktekking, maling og utvendige arbeider. Ingen jobb er for liten, og få er for store. Vi har bygget hus og garasjer, og vi har snekret hyller og lagt parkett...

 • Snekring
 • Muring
 • Taktekking
 • Graving
 • Steinarbeid
 • Fjellsplitting
 • Restaurering
 • Drenering
 • Tapetsering
 • Isolering
 • Panel
 • Vindusmontering
 • Baderom
 • Våtrom
 • Kjøkken
 • Garasje
 • Nybygg
 • Tilbygg
 • Gulvsliping
 • Ombygging
 • Renovering

Vi har spesialutstyr for hydraulisk splitting av fjell og stein uten sprengning.
I tillegg samarbeider vi med rørlegger og elektriker.
Ved store oppdrag kan vi kjøpe inn materialer fra Polen hvis det er ønskelig.

Graving, ny garasje, ombygging: Vi gjør det