Restaurering
&Bygg AS

Restaurering & Bygg AS tar på seg både store og små oppdrag, og kan tilby fagfolk innen de fleste fagfelt.

Sentral godkjenning
  • Snekring
  • Muring
  • Flislegging
  • Maling
  • Restaurering
  • Graving
  • Fjellsplitting
  • Steinarbeid
Trenger du en snekker, en tømrer eller en murer for å hjelpe til med oppussingen? Trenger du en flislegger? Skal du gjennomføre en totalrehabilitering av hus eller hage? Vi har flinke snekkere, murere, flisleggere og andre håndverkere som kan hjelpe deg med oppussing, restaurering, rehabilitering eller nybygg. Vi har også god komepetanse på taktekking, drenering, utvendige gravearbeider og fjellsplitting. Vi har egen gravemaskin og spesialutstyr for fjerning av fjell uten sprengning. Dette betyr at du kan fjerne fjell eller betong som ligger helt inntil huset eller i andre områder hvor det ikke er mulig å bruke sprengning. Med denne metoden er det mulig å grave ut kjeller under eksisterende bygning, man kan fjerne fjellnabber eller lage dreneringsgrøft i fjell.
Oppussing, snekker, murer, gravemaskin: Vi tar oppdraget